Klub Malucha

Muzyka ma ogromny wpływ na człowieka, w szczególności zaś na dzieci, dlatego bardzo ważne jest, aby miały z nią kontakt w jak najmłodszym wieku. Zajęcia taneczo-rytmiczne pozwalają doświadczyć i poznać tajniki muzycznego świata poprzez zabawę i taniec. Do ich głównych celów należą:

  • rozbudzanie wrażliwości muzycznej i estetycznej dzieci oraz zamiłowania do ruchu przy akompaniamencie muzyki lub śpiewu piosenki,
  • rozwijanie pamięci muzycznej i ruchowej,
  • rozwijanie dyspozycyjności aparatu ruchowego (prawidłowej postawy i estetyki ruchu),
  • wykształcenie u dzieci koncentracji, uwagi i spostrzegawczości, przystosowania się do pracy w zespole, a co za tym idzie, umiejętności ponoszenia odpowiedzialności za powierzone zadania,
  • wyrobienie takich cech, jak: orientacja w przestrzeni, szybka reakcja ruchowa na wrażenia słuchowe i umiejętność panowania nad własnym ciałem i jego ruchem,
  • podwyższenie samooceny dzieci, a także rozwijanie dyscypliny i wytrwałości w dążeniu do wytyczonych celów.